Đặc sắc lễ hội xuống đồng của người Giáy ở Bát Xát

Thầy cúng thực hiện nghi lễ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
 Mâm lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong lễ xuống đồng đầu năm mới. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng thần. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
Người dân giành lấy quả còn lấy may đầu năm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
Thi đập niêu đất truyền thống. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
Người dân xã Quang Kim thi ném còn với mong muốn luôn được may mắn.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 
Người dân Quang Kim thi cày, gieo những hạt giống đầu tiên xuống luống cày đầu năm, cầu mong một năm sản xuất thắng lợi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Quốc KhánhĐề xuất