Đặc sắc lễ hội trên cao nguyên Gia Lai

Thầy cúng rót nước vào ghè rượu lớn nhất đặt ở vị trí trang trọng, vừa khẩn mời các Thần về dự lễ cùng dân làng. Ảnh: Hoàng Ngọc
 
Hàng trăm ghè rượu đã được chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Hoàng Ngọc
 
Hội đồng già làng ngồi uống ở những ghè rượu lớn đặt ở đầu dãy rượu. Ảnh: Hoàng Ngọc
 
Hội làng KBang. Ảnh: Trần Phong
 
Lễ hội Đâm trâu (Bahna). Ảnh: Trần Phong
 
Lễ bỏ mả. Ảnh: Trần Phong
 
Ảnh: Trần Phong
 
Ảnh: Anh Tiến
 
Bản sắc Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Giác
 
Chiến thắng. Ảnh: Anh Tiến
 
Hội đâm trâu. Ảnh: Trần Phong
 
Ảnh: Trần Phong
 
Hồn Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Dực
 
Ảnh: Anh Tiến
 
Ảnh: Anh Tiến
 
Ảnh: Trần Phong
 
Mừng lúa mới. Ảnh: Trần Phong
 
Ảnh: Anh Tiến
 
Ảnh: Anh Tiến
 
Theo baogialai.com.vn

Đề xuất