Đà Nẵng: Lễ hội cầu an, cầu ngư năm 2018

Nhân dân tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên làm lễ rước, thả thuyền.
Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Đây là hoạt động động sinh hoạt cộng đồng đặc biệt của ngư dân vùng biển Liên Chiểu nói chung và phường Hòa Hiệp Bắc nói riêng được tổ chức hằng năm.
Nhân dân tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên làm lễ rước, thả thuyền.
Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

 
Nhân dân tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên làm lễ rước, thả thuyền.
Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

 
Nhân dân tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên làm lễ rước, thả thuyền.
Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

 
 
Nhân dân tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên làm lễ rước, thả thuyền.
Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

 
 Lễ cúng, tế các vị thần linh đã khai khẩn, lập ấp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Đinh Văn Nhiều
 
 

Đề xuất