Cuốn hút lễ hội hóa trang Anime ở Canada

Các bạn trẻ tham dự lễ hội hóa trang Anime 2018 ở Toronto. THX/ TTXVN

Các bạn trẻ hóa trang thành các nhân vật yêu thích tại lễ hội hóa trang Anime 2018 ở Toronto. THX/ TTXVN

Các bạn trẻ tham dự lễ hội hóa trang Anime 2018 ở Toronto. THX/ TTXVN

Các bạn trẻ hóa trang thành các nhân vật hoạt hình yêu thích tại lễ hội hóa trang Anime 2018 ở Toronto. THX/ TTXVN


 
Người chơi hóa trang thành các nhân vật hoạt hình yêu thích tại lễ hội hóa trang Anime 2018 ở Toronto. THX/ TTXVN
 
TTXVN phát

Đề xuất