Cuộc sống mới ở xã biên giới Thuận Hạnh

Người dân đến tham quan mô hình trồng nhãn Hưng Yên của gia đình anh Nguyễn Đình Nắp ở thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh. Ảnh: Thanh Bình

Tận dụng lợi thế về khí hậu và đất đai màu mỡ, nhiều hộ đồng bào nơi đây đã triển khai mô hình đa canh, đa cây, cho hiệu quả kinh tế khá cao. Bên cạnh cây cà phê, đồng bào chủ động tái canh, chuyển sang các loại cây trồng khác như: hồ tiêu, nhãn lồng Hưng Yên, khoai lang, bắp cải... Nhiều hộ còn làm thương mại, dịch vụ, cuộc sống ấm no hơn. Con đường dẫn đến xã Thuận Hạnh giờ đã được bê tông hóa. Những ngôi nhà kiên cố xuất hiện ngày càng nhiều.

100% tuyến đường liên thôn ở xã Thuận Hạnh đã và đang được bê tông hóa. Ảnh: Thanh Bình
 
Mùa thu hoạch bắp cải ở thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh. Ảnh: Thanh Bình
 
Nông dân thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh chăm sóc cây cà phê.
Ảnh: Thanh Bình

Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ở Thuận Hạnh giảm còn 4,7%; thu nhập bình quân đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm.
 
Thanh Bình


Đề xuất