Cuộc sống mới ở Gào

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại xã Gào được thực hiện tốt. 

Đặc biệt, mô hình thâm canh cây cà phê xen hồ tiêu cho thu nhập bình quân mỗi hộ hàng chục triệu đồng, cá biệt có hộ thu nhập cả trăm triệu đồng/năm. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, hầu hết các gia đình đều có nhà ở kiên cố, 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sạch sinh hoạt, y tế, giáo dục cũng không ngừng được được nâng cấp và đổi mới, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tiết học của các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Anh hùng Wừu. 

 Trường Trung học cơ sở Anh hùng Wừu khang trang tại trung tâm xã Gào.

Nông dân xã Gào với niềm vui được mùa.

Hoài Nam


Đề xuất