“Cùng nhau định hướng năng suất tương lai”

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đến dự Hội nghị về phía chủ nhà có Phó Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngài Jamshid Ansari cũng đã truyền tải chính sách của Iran trong việc phát triển năng suất chất lượng; Cộng hòa Hồi giáo Iran đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong nền kinh tế, bao gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự trừng phạt kinh tế và biến động của giá dầu quốc tế. Việc thúc đẩy tăng năng suất đã được xác định là một chiến lược cơ bản để giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là sau khi Nhà Lãnh đạo tối cao của Nhà nước chọn năm 2017 là năm "Phục hồi kinh tế, sản xuất và việc làm". Ông cũng nhấn mạnh rằng, Chính phủ Iran đưa mục tiêu nâng cao năng suất là một trong những chiến lược quan trọng mang tính nền tảng nhằm đưa đất nước vượt qua những thách thức mang tính toàn cầu. Với mục tiêu chung tăng trưởng 8%/năm trong 5 năm tiếp theo, Iran đặt mục tiêu đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp 2,8%.
 
Phó Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch APO - Tiến sỹ Elba S. Cruz phát biểu các nền kinh tế thành viên châu Á - Thái Bình Dương đã chứng tỏ khả năng thích ứng cao trong những năm gần đây và hy vọng rằng vào năm 2017 tất cả các nền kinh tế thành viên của APO sẽ có thể duy trì tăng trưởng kinh tế. Để phát triển mạnh mẽ và có tính cạnh tranh, tăng trưởng năng suất bền vững sẽ tiếp tục duy trì như một trong những ưu tiên hàng đầu cho tất cả quốc gia. Bà cũng chỉ ra rằng, để đạt được mục tiêu của lộ trình 2020, APO sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh của các nước thành viên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc định hướng phát triển năng suất, chất lượng trong bối cảnh diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong thời đại phát triển như vũ bão của kỷ nguyên số.
Chủ tịch APO - Tiến sĩ Elba S- Cruz phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
Tại phiên toàn thể, Tổng thư ký APO Santhi Kanoktanaporn trình bày báo cáo về tài chính và kết quả hoạt động trong năm 2016, kế hoạch hoạt động của APO năm 2018. Hội nghị cũng thảo luận, xem xét việc lựa chọn Ấn Độ là đầu mối xây dựng Trung tâm chia sẻ tri thức về công nghệ thông tin trong năm 2017 (APO Center of Excellence on IT for Industry 4.0). Trong khuôn khổ Hội nghị, các quốc gia sẽ trình bày và thảo luận về Định hướng chính sách năng suất chất lượng của các quốc gia trong 2017-2018. Đây là nền tảng và định hướng hoạt động của APO trong thời gian tới. 

Tổng thư ký APO ngài Santhi Kanoklanaporn trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
APO là tổ chức liên chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế được thành lập vào ngày 11/05/1961 với vai trò hỗ trợ các nước thành viên nâng cao năng suất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị APO lần thứ 59. Ảnh: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Đề xuất