Cử tuyển giúp tạo cán bộ nguồn ở Sóc Trăng


Tuyển sinh đúng tiêu chuẩn giúp các em tiếp thu kiến thức mới trong nhà trường

Căn cứ vào nhu cầu thực tế, từ năm 2007 đến nay, mỗi năm Sóc Trăng cử tuyển khoảng 100 học sinh (trong đó 80% là con em đồng bào Khmer) vào học các ngành y, nông, lâm nghiệp, thủy sản… tại một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực. Ra trường, các em cơ bản được bố trí việc làm, không ít em đã trở thành những cán bộ nòng cốt thuộc nhiều lĩnh vực ở vùng đồng bào Khmer. Riêng lĩnh vực y tế, Sóc Trăng đã có trên 400 cán bộ là người Khmer, đào tạo ở các bậc học, được đưa về công tác tại các cơ sở y tế.

Giờ thực hành sinh học của sinh viên đại học Cần Thơ, nơi đào tạo nhiều sinh viên cử tuyển

Giờ thực hành tin học của sinh viên Khmer

Nhờ nguồn cán bộ này, Sóc Trăng đã chủ động hơn trong việc tạo nguồn, bố trí cán bộ có chuyên môn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Kết hợp lý thuyết với thực hành trong đào tạo sinh viên cử tuyển

Cán bộ y tế được đào tạo từ nguồn cử tuyển đang phát huy tác dụng tốt tại cơ sở

 


Đề xuất