Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đưa 266,8 triệu cổ phiếu lên HOSE

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Gelex, cho hay việc niêm yết tại HOSE là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Gelex, giúp công ty tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng giá trị cho các cổ đông và nhà đầu tư. Từ đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, chuẩn mực quản trị, thương hiệu của Gelex, tạo tiền đề cho việc huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển. 

Đại diện Công ty Gelex đánh chiêng khai trương phiên giao dịch đầu tiên.
Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
 
Sau khi Bộ Công Thương thoái vốn, Gelex đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động. Đồng thời, Gelex từng bước nâng tỷ lệ sở hữu ở các công ty thành viên như Cadivi, Thibidi, Vithem... Trong giai đoạn năm 2015 – 2017, doanh thu bình quân của Gelex đạt 24,5%/năm, còn lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 63,5%. Trong đó, công nghiệp là lĩnh vực truyền thống và thế mạnh của Gelex, chiếm 70% doanh số. 

Với từng bước nỗ lực không ngừng, Gelex đã từng bước nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững ở các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, logistics… Năm 2018, Gelex đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu 14.430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.610 tỷ đồng. 

Bà Lê Thị Tuyết Hằng, đại diện HOSE, cho rằng, trở thành thành viên trên sàn HOSE đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động kinh doanh và phát triển của Galex. Thông qua niêm yết trên sàn HOSE, Gelex sẽ có nhiều cơ hội nhận thêm sự quan tâm công chúng đầu tư và điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút nguồn vốn phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh. HOSE kỳ vọng sau khi niêm yết, Gelex sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định công khai minh bạch hoá thông tin, mang lại lợi ích thiết thực cho các nhà đầu tư và công chúng. 

Mỹ Phương

Đề xuất