Công tác giảm nghèo ở Đắk Nông vượt chỉ tiêu đề ra

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Theo báo cáo, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản đạt được yêu cầu. Tính đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, số hộ nghèo của tỉnh Đắk Nông là 21.000 hộ với 95.000 nhân khẩu, chiếm 13,5% số hộ trên địa bàn tỉnh, giảm 5,7% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Tỷ lệ giảm nghèo tại Đắk Nông luôn giảm trên 3% hàng năm, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 4%. Kết quả trên đã vượt chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Nông đề ra là hàng năm giảm 2% hộ nghèo, riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giảm 3%.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá việc đề ra mục tiêu giảm nghèo tương đối phù hợp với các điều kiện kinh tế-xã hội của Đắk Nông. Các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 khá phù hợp, đầu tư nguồn lực trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực hiện cho các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Nhằm hỗ trợ đầu tư công tác hạ tầng các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư 61 công trình giao thông, 35 trường học và 92 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đầu tư xây dựng mới 232 km đường, nâng tỷ lệ cứng hóa đường trên địa bàn Đắk Nông từ 53% lên 59%. Cán bộ xã và cộng đồng dân cư khu vực khó khăn được trang bị, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia xây dựng kế hoạch quản lý, giám sát các chương trình giảm nghèo. Qua các lớp tập huấn, cán bộ cấp xã, người dân đã nắm được công tác dân tộc, chính sách giảm nghèo bền vững; kiến thức, kỹ năng để sản xuất ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.
 
Ngoài việc thực hiện tốt cơ chế, chính sách của Trung ương, Đắk Nông còn ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc thù như: Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020; Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020...
 
Phát biểu tại Hội nghị, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, sau 3 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình giảm nghèo bền vững. Chính quyền các cấp và tổ chức đoàn thể đều có sự quan tâm đúng mực đến công tác giảm nghèo nên công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đạt so với Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.
 
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng đề nghị thời gian tới, các sở, ngành, địa phương phải tìm ra các giải pháp mới mang tính đặc thù để giúp đỡ người nghèo từng khu vực thực hiện sản xuất có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Cùng với việc xây dựng mô hình sản xuất kinh tế giỏi, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai các hoạt động để người nghèo có điều kiện học tập kinh nghiệm làm ăn, cách thức sản xuất và cách thức thoát nghèo, vươn lên làm giàu…
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo./.
Ngọc Minh

Đề xuất