Công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Huyện Can Lộc đã huy động được tổng lực sức mạnh từ người dân trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh : daidoanket.vn

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Tĩnh đã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có những xã cơ bản đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế của tỉnh không ngừng tăng trưởng, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,49 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo chỉ còn 1,94%. Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng khởi sắc tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Thành phố Hà Tĩnh đã huy động hơn 900 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nhân dân đóng góp khoảng 104 nghìn ngày công để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
 Nguyễn Xuân Tùng


Đề xuất