Công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2010, huyện Quảng Xương bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: baothanhhoa.vn

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, đến nay, sau tám năm, với những cách làm sáng tạo và linh hoạt, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều điểm nhấn; trở thành huyện thứ hai của tỉnh hoàn thành chín tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đến nay, huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện, diện mạo huyện Quảng Xương được thay đổi toàn diện, mạnh mẽ, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, trường học… được xây mới, sửa chữa, nâng cấp đã đưa vào sử dụng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hiện đạt 14,3%, tăng 2,5% so với năm 2010. Kinh tế phát triển theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,5 lần so với thời điểm triển khai xây dựng nông thôn mới.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018.
 
Nguyễn Xuân Tùng
 

Đề xuất