Công nhận huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg công nhận huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Gò Công Tây tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Gò Công Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giúp nông dân phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ và hoạt động có hiệu quả.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay trên 2.617 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 32/37 trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 86,48%; có 100% đơn vị cấp xã, thị trấn duy trì và đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,56%; số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 100%.

Trên địa bàn toàn huyện, số hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,79%; hộ nghèo giảm còn 622 hộ, chiếm 1,7%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông hộ; thu nhập bình quân trên địa bàn huyện là 57,13 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện hiện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thị trấn đạt đô thị văn minh.

Huyện Gò Công Tây xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn với nhiều mô hình sống động, hiệu quả như: Mô hình "Tuyến đường hoa", mô hình "Dòng kênh thông thoáng", mô hình "Camera an ninh gắn với ánh sáng quang", mô hình "Cổng rào phòng, chống tội phạm", mô hình vận động quỹ xây dựng "Nhà ở cho hộ nghèo".

TTXVN

Tin liên quan

Huyện Phù Cát vươn lên từ xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cát (Bình Định) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.


Thái Nguyên nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Tại tỉnh Thái Nguyên, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu, ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí, các phong trào xây dựng hộ gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao đang được các địa phương quan tâm nhân rộng và đạt nhiều kết quả.


Trà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025

Tỉnh Trà Vinh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Trong hai năm 2022-2023, tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đề xuất