Công nhận Đông Anh là huyện nông thôn mới

Đông Anh là huyện ven đô có 23 xã xây dựng nông thôn mới. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản, từ mức bình quân 8 tiêu chí nông thôn mới/xã, đến nay, toàn huyện đã có 21/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Đông Anh cho biết trong năm 2016, 2 xã còn lại cũng sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. 

Ảnh minh họa- TTXVN

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Anh đã có sự chuyển mình rõ nét. Diện mạo nông thôn khang trang, đường sá được đầu tư rộng hơn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. 

Huyện xác định triển khai xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho nhân dân là vấn đề cốt lõi. Bên cạnh việc khai thác thế mạnh của các làng nghề truyền thống, huyện Đông Anh còn tập trung ưu tiên vào phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị cao. 

Huyện đã tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, hình thành một số vùng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao với diện tích chuyển đổi đạt 1.283ha như: Vùng sản xuất rau an toàn ở các xã Vân Nội, Tiên Dương, Bắc Hồng, Nam Hồng, Nguyên Khê, Cổ Loa, Tàm Xá; vùng cây cảnh ở xã Uy Nỗ, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá, Tiên Dương, Nam Hồng, Kim Nỗ, Hải Bối; vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng chất lượng cao ở xã Thụy Lâm, Dục Tú, Xuân Nộn, Liên Hà; vùng trồng chuối tiêu hồng nuôi cấy mô ở xã Tám Xá, Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Đại Mạch,Đề xuất