Công nhận 3 xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi

 Xã đảo An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vượt khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Các xã đảo được công nhận theo quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có xã đảo căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 để xây dựng Dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương; đồng thời được thực hiện các chính sách ưu đãi liên quan khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với xã đảo.
TTXVN

Đề xuất