Công đoàn TTXVN tăng cường hoạt động hướng về cơ sở

Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban Lãnh đạo TTXVN, Công đoàn TTXVN và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. 

 Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc TTXVN trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn TTXVN. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Công đoàn TTXVN hiện có 8 công đoàn cơ sở và 24 công đoàn bộ phận trực thuộc, với gần 2.400 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Trong nhiệm kỳ qua, thông qua công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động công đoàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của TTXVN có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, công chức, viên chức và lao động TTXVN tích cực hưởng ứng tham gia các Quỹ từ thiện do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam phát động, hưởng ứng các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì Nỗi đau da cam", "Vì Người nghèo" ... với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện chế độ trợ cấp, bảo hiểm đối với 1.219 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng; hỗ trợ 311 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 31 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, 263 đoàn viên công đoàn ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 284 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đã được nâng cao và từng bước được trẻ hoá... 

Với tinh thần "Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển", Công đoàn TTXVN trong nhiệm kỳ mới sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các phong trào thi đua của Ngành, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển TTXVN thành Tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh... 

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn TTXVN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của tổ chức công đoàn trong thời gian qua, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đề nghị công đoàn cần là cầu nối để triển khai toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cơ quan, của công đoàn cấp trên tới người lao động; nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng TTXVN trở thành Tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng quyết liệt. 

Nhấn mạnh "cánh tay công đoàn cần vươn xa hơn nữa, tới những công đoàn, đoàn viên tại cơ sở", Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đề nghị trong nhiệm kỳ tới công đoàn cần định hướng các phong trào thi đua, hoạt động hướng đến đoàn viên công đoàn nhiều hơn, đồng thời phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước. Các phong trào, hoạt động công đoàn cần tăng cường phối hợp, liên kết giữa các vùng miền, các cơ quan của TTXVN tại cơ sở, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa; quan tâm hơn nữa đến quyền lợi, tâm tư của đội ngũ cán bộ, phóng viên ở các địa phương. 

Hoạt động công đoàn trong thời gian qua đã có những khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao, do đó, trong nhiệm kỳ mới, công đoàn phải tranh thủ sự ủng hộ, tính tự nguyện của công chức, viên chức, người lao động; tạo ra được các phong trào, hoạt động có sức lôi cuốn mạnh mẽ hơn với nội dung, hình thức đổi mới, thiết thực. 

Đồng thời, Tổng giám đốc TTXVN đề nghị công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng giúp đoàn viên công đoàn nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin, nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN trong tình hình mới. Công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phong phú, sáng tạo, chú trọng các hoạt động đi vào chiều sâu, các hoạt động hướng về cơ sở; tiếp tục triển khai tốt các chương trình đền ơn đáp nghĩa, từ thiện an sinh xã hội; đẩy mạnh các hoạt động nữ công, làm tốt công tác quản lý tài chính và công tác kiểm tra của Công đoàn... 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTXVN lần thứ XXIII và bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn TTXVN khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./. Đề xuất