Công bố thương mại hóa chip và thiết bị RFID HF

 Chip RFID . Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN

Đây là kết quả nghiên cứu của Dự án Khoa học – Công nghệ cấp nhà nước “Thiết kế và chế tạo chip, thẻ, đầu đọc RFID và xây dựng hệ thống ứng dụng” do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chủ trì, với tổng kinh phí 145,7 tỷ đồng từ nguồn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn. Dự án tập trung nghiên cứu hai loại chip 32 bit; trong đó, một dòng chip tần số cao HF gắn vào các loại thẻ thanh toán, kiểm soát ra vào… và dòng chip tần số siêu cao UHF gắn lên hàng hóa. Sau 4 năm thực hiện, ICDREC đã nghiên cứu và chế tạo thành công chip RFID, thiết bị đọc/ghi RFID và hệ thống quản lý ra vào. 

  Ứng dụng chip RFID . Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Thời gian qua, nhu cầu tại Việt Nam về chip RFID và các thiết bị hỗ trợ công nghệ này là rất lớn, nhưng đều phải nhập từ nước ngoài. Theo ông Ngô Đức Hoàng, Giám đốc ICDREC, sự thành công trong việc nghiên cứu và chế tạo chip cũng như các thiết bị và hệ thống ứng dụng RFID đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường trong nước và khu vực, giúp Việt Nam không phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài. Triển vọng của dự án này là thương mại hóa kết quả nghiên cứu thiết kế vi mạch, nhằm chế tạo chip, thẻ và các thiết bị RFID ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. 

RFID là công nghệ định danh bằng sóng vô tuyến, được phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới trong những năm gần đây, nhằm thay thế công nghệ định danh cũ như mã vạch, băng từ… vốn không có tính năng mã hóa bảo vệ dữ liệu người dùng. Hiện công nghệ RFID được ứng dụng rộng trên thế giới, tiêu biểu như trong quản lý ra/vào, điểm danh, quản lý hàng hóa, truy nguồn gốc sản phẩm, thẻ căn cước… 

Ký kết hợp đồng phối hợp phát triển sản phẩm và thương mại giữa ICDREC và các doanh nghiệp . Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN

Tại lễ công bố, hai doanh nghiệp Shoei ( Nh ật Bản) và VietNet (Việt Nam ) đã ký hợp đồng phối hợp phát triển sản phẩm và thương mại hóa dựa trên kết quả nghiên cứu của ICDREC và Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn./. Đề xuất