Công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Võ Kim Cự thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 để tham gia Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bộ Chính trị cũng quyết định điều động đồng chí Lê Thành Long thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 để trở lại giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp và tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp./.  

 


Đề xuất