Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Bộ trưởng tặng hoa cảm ơn Đồng chí Hoàng Văn Phong. Ảnh: Bộ KH&CN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Phong trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, là người đã tạo nền móng, định hướng cho sự hình thành và phát triển của Quỹ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Thứ trưởng Trần Văn Tùng khi nhận trách nhiệm này sẽ sớm chỉ đạo triển khai các công việc của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đạt hiệu quả tốt nhất.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bộ KH & CN

Bộ trưởng trao Quyết định cho Đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Ảnh: Bộ KH&CN
 
Phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ trưởng giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định sẽ cùng với Hội đồng quản lý Quỹ, cơ quan điều hành Quỹ tiếp tục triển khai các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng và sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan trong Bộ.

Đề xuất