Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao giao hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã bàn giao hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh, Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý đầu tư xây dựng, phát triển khu du lịch theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng. Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ gắn kết Sơn La với các tỉnh trong khu vực, khách du lịch và nhà đầu tư đến với Sơn La. Ngoài ra, việc quy hoạch chung tạo cơ hội cho Sơn La khơi dậy và giải phóng tiềm năng, thu hút tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Mộc Châu; triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.
 
Đại biểu xem bản đồ định hướng phát triển không gian của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Cùng với đó, Sơn La cần sớm lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý quỹ đất phát triển theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ nguyên tắc phát triển, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu đô thị, khu du lịch, khu chức năng khác; đảm bảo việc xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Sơn La cần xây dựng các phương án, giải pháp bảo vệ môi trường, gìn giữ khu vực cảnh quan tự nhiên là những giá trị đặc biệt của cao nguyên Mộc Châu; xây dựng cơ chế chính sách và sử dụng nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển khu du lịch bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Theo Quyết định số 128, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu, Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu; quy mô khoảng 1.500 ha. Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 gắn kết tổng thể 3 trung tâm với quy mô khoảng 2000 ha, trong đó các khu vực dân cư lân cận quy mô khoảng 500 ha.

Các chỉ tiêu phát triển: Dân số đến năm 2020 đạt khoảng 205.000 người, năm 2030 đạt khoảng 274.500 người. Khách du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 1.650.000 lượt khách, năm 2030 đạt khoảng 5.000.000 lượt khách. Quy mô cơ sở lưu trú, đến năm 2020 có nhu cầu khoảng 6.200 phòng; đến năm 2030 có nhu cầu khoảng 20.000 phòng.   

Định hướng phát triển không gian trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu, Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu; quy mô khoảng 2.000 ha, trong đó các khu vực dân cư lân cận quy mô khoảng 500 ha.

Về định hướng hệ thống hạ tầng xã hội, phát triển hệ thống cơ quan, công sở gắn với quy hoạch khu trung tâm hành chính - chính trị tại các đô thị, trung tâm các xã, phù hợp yêu cầu quản lý, phát triển chung. Xây dựng và phát triển hệ thống công trình văn hóa gắn với trung tâm du lịch trọng điểm, trung tâm các đô thị; bố trí quỹ đất phù hợp cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt đào tạo nghiệp vụ kỹ năng dịch vụ du lịch, đào tạo các ngành nghề nông nghiệp công nghệ cao... Xây dựng và phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe; nâng cấp, hiện đại hóa bệnh viện và trung tâm y tế hiện có. Hình thành liên kết mạng lưới cây xanh và mặt nước trong toàn bộ không gian khu du lịch, bảo vệ môi trường cảnh quan tự nhiên, rừng đặc dụng. Ngoài ra, xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại đảm bảo đáp ứng đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt đồng bào vùng sâu, vùng xa; nâng cấp đồng bộ cửa khẩu quốc tế Lóng Sập…

          Nguyễn Cường 
 

Đề xuất