Công bố phổ điểm các môn thi; khối thi của thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016

Kết quả cho thấy: Các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15; khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15; các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm rất đều, không dốc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu. 

Ảnh minh họa- TTXVN


Cụ thể, phổ điểm các môn thi của thí sinh tại 70 cụm thi do trường đại học chủ trì như sau: 

Môn Toán có 569.681 bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó có 8 bài thi đạt điểm 10. Số bài đạt trong khoảng 9-10 có 5.438 bài chiếm tỷ lệ 0,95%. Điểm nhiều nhất là 6,25. 

Có 554. 861 bài thi Ngữ văn có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó có 14 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5. Số bài đạt điểm trong khoảng 9-10 là 434 bài, chiếm tỷ lệ 0,08%. Điểm trung bình của môn Ngữ văn là 5,15. Điểm nhiều nhất là 5. 

Môn Lịch sử có 87.376 bài thi đăng ký xét tuyển. Trong đó có 5 bài đạt điểm 10. Số bài đạt điểm trong khoảng 9-10 có 877 bài, chiếm tỷ lệ 1%. Điểm trung bình của môn thi này là 4,32. Điểm nhiều nhất là 3. 

Môn Địa lý có 191.810 bài thi đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó có 9 bài thi đạt điểm cao nhất là 10. Số bài đạt đạt khoảng 9-10 điểm có 2.425 bài, chiếm tỷ lệ 1,26%. Điểm trung bình của môn Ngữ văn là 5,27. Điểm nhiều nhất là 5. 

Môn Vật lý có 341.982 bài thi đăng ký xét tuyển. Có 14 bài thi đạt mức cao nhất là 10. Số bài đạt trong khoảng 9-10 là 2.516 bài, chiếm tỷ lệ 0,74%. Điểm trung bình của môn học này là 6,02. Điểm số nhiều nhất là 6,6. 

Trong môn Hóa học, tổng số bài thi đăng ký xét tuyển là 313.317 bài. Có 15 bài thi đạt điểm cao nhất là 10. Số bài đạt trong khoảng 9-10 có 1.479 bài, chiếm tỷ lệ 0,47%. Điểm trung bình là 5,48 và điểm số nhiều nhất là 5,4. 

Ở môn Sinh học có 108.705 bài thi đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Có 6 bài thi đạt điểm 10. Số bài thi đạt từ 9-10 có 971 bài, chiếm tỷ lệ 0,89%. Điểm trung bình của môn học này là 5,26. Điểm số nhiều nhất là 4,4. 

Tổng số bài thi môn Tiếng Anh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là 472.000 bài thi và có 10 bài thi đạt điểm 10. Số bài thi đạt 9-10 điểm là 2.444, chiếm tỷ lệ 0,52%. Điểm trung bình của môn học này là 3,48; số điểm chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 2,4./. Đề xuất