Công bố Kết luận công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam

Ngày 15/6, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (15/6/1933 - 15/6/2023) và công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Cong bo Ket luan cong nhan dong chi Luong Van Tri la lanh dao tien boi tieu bieu cua Dang va Cach mang Viet Nam hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong mỗi thời kỳ lịch sử, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Tuy vậy, thực tế cho thấy, Lạng Sơn vẫn còn những khó khăn, thách thức. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần phát huy truyền thống cách mạng trong thời kỳ mới để xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình đề nghị, Lạng Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Địa phương cần khai thác, sử dụng có hiệu quả lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của mình để phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế.

Cong bo Ket luan cong nhan dong chi Luong Van Tri la lanh dao tien boi tieu bieu cua Dang va Cach mang Viet Nam hinh anh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Lạng Sơn cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa, con người Lạng Sơn phát triển toàn diện; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để đẩy mạnh giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Tỉnh tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển; chủ động triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, từ Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc vào giữa năm 1933 với 5 đảng viên; đến tháng 6/2023, toàn Đảng bộ có 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 678 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và hơn 3.300 tổ chức Đảng dưới Đảng bộ cơ sở. Toàn tỉnh có hơn 68.800 đảng viên. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 17 kỳ đại hội. Mỗi kỳ là mốc lịch sử quan trọng, ghi dấu sự trưởng thành của toàn Đảng bộ về lý luận và cụ thể hóa một cách sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của tỉnh.

Trong 90 năm qua, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vững chắc về mọi mặt; luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước. Giai đoạn từ 2010 đến nay, Lạng Sơn đã có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu của vùng Đông Bắc. Năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội bảo đảm. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Cong bo Ket luan cong nhan dong chi Luong Van Tri la lanh dao tien boi tieu bieu cua Dang va Cach mang Viet Nam hinh anh 3Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Dịp này, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lương Văn Tri là người dân tộc Tày, sinh năm 1910 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan). Suốt chặng đường hoạt động cách mạng (1928-1941), người thanh niên yêu nước, chiến sĩ cộng sản kiên trung Lương Văn Tri đã có những cống hiến to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh (1986-2020).

Cong bo Ket luan cong nhan dong chi Luong Van Tri la lanh dao tien boi tieu bieu cua Dang va Cach mang Viet Nam hinh anh 4Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 – 2020) tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Vũ Văn Đạt

Tin liên quan

Người đứng đầu cấp ủy có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Để nâng cao hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, có vai trò rất lớn của các cấp ủy, nhất là Bí thư chi bộ, đảng bộ. Đây là nhận định chung của các đại biểu tham gia tọa đàm “Những giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 02/10.Đề xuất