Công bố dự án giúp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số

 Ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ công bố dự án. Ảnh: dangcongsan.vn

Dự án sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực chính, gồm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục cho trẻ em gái; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thông qua nâng cao nhận thức về bạo lực học đường trên cơ sở giới, củng cố năng lực giáo viên về tư vấn học đường có đáp ứng giới. Bên cạnh đó, dự án sẽ tăng cường cơ hội có việc làm của trẻ em gái, phụ nữ thông qua các chương trình định hướng nghề nghiệp có mục tiêu, các chương trình tập huấn về hoạt động tạo ra thu nhập, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường lao động đồng thời hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua định kiến.

Ông Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết, UNESCO sẽ phối hợp với các cộng đồng dân tộc thiểu số và cơ quan chức năng liên quan để giúp trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ, hiện thực hóa ước mơ, khát vọng cho tương lai. “Tên của dự án là “Chúng ta có thể” đã nói lên tất cả; bà con các dân tộc thiểu số thực sự có thể góp phần vào những bước chuyển mình đang diễn ra. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe những lời chia sẻ của họ”, ông Michael Croft nhấn mạnh.

Bà Heekyung Jo Min, Phó Giám đốc chương trình hoạt động cống hiến vì cộng đồng toàn cầu (Tập đoàn CJ), bày tỏ mong muốn rằng thông qua dự án các trẻ em gái dân tộc thiểu số khi lớn lên sẽ trở thành những công dân có năng lực, kỹ năng và được xã hội trân trọng.

Được xây dựng trên cơ sở tham vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Dân tộc, dự án sẽ góp phần triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch hành động thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Với phương châm “Hướng tới mức sống và giáo dục tốt hơn”, dự án sẽ thu hút sự tham gia của 16.000 người, bao gồm học sinh, giáo viên, hiệu trưởng các trường dân tộc thiểu số, cán bộ giáo dục, phụ huynh học sinh… tại ba tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận, Sóc Trăng.

Phan Phương


Đề xuất