Công bố danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2014

Theo đó, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam dẫn đầu là Unilever, lần lượt các vị trí tiếp theo là Vinamilk, Microsoft, Abbott, Nestlé, Procter&gamble, HSBC, IBM, Coca Cola, Pepsi… Năm nay có 20 doanh nghiệp Việt Nam lọt vào danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, tăng 6 doanh nghiệp so với năm 2013. Đề xuất