Công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng


: Đồng chí Tô Huy Rứa tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành (phải và đồng chí Dương Anh Điền (trái). Ảnh: Lâm Khánh 

     Đồng chí Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố: Quyết định số 1519 về việc quyết định đồng chí Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2010 - 2015, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Quyết định số 1548 về việc chuẩn y đồng chí Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2010 - 2015.


Đề xuất