Còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

Bản Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Theo số liệu của Văn phòng Ban chỉ đạo  xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 1.700 tỷ đồng cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 15 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 9,86 tiêu chí nông thôn mới/xã. Bộ mặt nông thôn của tỉnh đang ngày càng đổi thay tích cực, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, đời sống người dân được cải thiện.

Song với đặc thù là một tỉnh miền núi, kinh tế kém phát triển thì Cao Bằng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh còn 101 xã mới đạt từ 5 - 9 tiêu chí nông thôn mới. Cả tỉnh vẫn chưa có huyện, thành phố nào đạt tiêu chí nông thôn mới.

Đặc biệt là vấn đề thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tiêu chí thu nhập của người dân. Mặt bằng kinh tế kém phát triển nên tỉnh rất khó bố trí được nhiều nguồn vốn đầu tư hỗ trợ người dân. Mặt khác, việc sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập của người dân còn thấp nên việc huy động vốn trong dân để phát triển cơ sở hạ tầng cũng rất hạn chế. Tiêu chí về môi trường cũng là một vấn đề lớn đối với việc xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng. Ở những vùng nông thôn vùng sâu vùng xa của tỉnh, người dân vẫn có tập quán làm nhà sàn, làm chuồng nuôi gia súc, gia cầm ở dưới gầm gây mất vệ sinh môi trường. Tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động và có chính sách hỗ trợ kinh phí cho người dân để di dời chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn, tuy nhiên vì thiếu quỹ đất (nhiều nhà sàn thường làm sát nhau), thiếu vốn nên việc di dời này cũng không thể thực hiện nhanh.

Ông Nông Văn Nhậm, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Cao Bằng cho biết, tỉnh đang đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2020 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 12 tiêu chí nông thôn mới/xã; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đưa thành phố Cao Bằng hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Để đạt được những mục tiêu này, các cấp, các ngành của tỉnh và người dân cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là tập trung vào các tiêu chí phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Quốc Đạt
 

Đề xuất