“Con đường tranh” trên các vòm cầu cổ phố Phùng Hưng

Họa sĩ Oh Ye Seul, 26 tuổi đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Đoạn phố này sẽ có đủ 18 bức bích họa (trong đó có 10 bức của các họa sĩ Việt, 7 bức của các họa sĩ Hàn Quốc và 1 bức do nghệ sĩ 2 nước cùng thực hiện). Hiện nay đang có 4 bức bích họa đầu tiên tại các vòm cầu số 56, 58, 59, 74 được các họa sĩ Hàn Quốc triển khai. 

 Hoạ sĩ Hàn Quốc đang thực hiện bức hoạ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

 Bức họa “Ông Đồ” được hoạ sĩ Hàn Quốc thể hiện. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Họa sĩ Hàn Quốc đang thực hiện bức hoạ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Các họa sĩ Hàn Quốc cùng nhau hoàn thành bức hoạ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Thành Đạt

 

Đề xuất