Chuyển mình ở khu tái định cư Gò Nổi

Khu tái định cư Gò Nổi có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu như: điện, đường, trường học..., giúp bà con đồng bào Cor tập trung vào nương rẫy; trồng keo, quế theo hình thức gối vụ, kết hợp trồng thêm đót để tăng nguồn thu nhập. Cùng với đó, bà con còn tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp lương thực bằng việc trồng lúa rẫy, đào ao nuôi cá, chăn thả gia súc, gia cầm. 
 
 Khu tái định cư Gò Nổi là khu tái định cư điểm của huyện Trà Bồng
khi được đầu tư đồng bộ điện, đường...

 

Một góc Khu tái định cư Gò Nổi. 

 Đề xuất