Chuyển đổi số, tăng cường các giải pháp hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chiều 13/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Nền tảng sẵn sàng cho chuyển đổi số

Báo cáo về tình hình triển khai một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Lê Nguyên Bồng cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành để cung cấp cho cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đồng bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Trong đó, phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) xây dựng văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm; hoàn thiện quy chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với đơn vị và từng cá nhân tham gia vào hệ thống theo yêu cầu của Bộ Công an...

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện việc rà soát đối chiếu hàng triệu thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngày 28/5/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức triển khai việc xác thực thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trên ứng dụng VssID...

Về việc triển khai nâng cấp dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VssID, ông Lê Nguyên Bồng cho biết, từ khi ra mắt đến nay, ứng dụng không ngừng được cải tiến, nâng cấp, với nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như: cung cấp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế; quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; sổ khám chữa bệnh cung cấp lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia...

Đặc biệt, sau 2 lần nâng cấp, ứng dụng VssID đã có thêm nhiều tính năng tiện dụng như: Cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội (đăng ký trên ứng dụng, không qua Cổng dịch vụ công; hỗ trợ tra cứu, quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế/thẻ căn cước công dân để tự động điền các thông tin mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ; bổ sung lựa chọn gửi email tờ khai...); hiển thị hình ảnh cá nhân tại màn hình "sử dụng thẻ bảo hiểm y tế" giúp việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng để khám, chữa bệnh thêm thuận tiện, chặt chẽ…

Triển khai chuyển đổi số

Từ những nền tảng đã đạt được, tại Hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện các đơn vị trực thuộc đã đánh giá, đề xuất và đưa ra kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi số của ngành theo Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để có dữ liệu nguồn đẩy mạnh thực hiện các tiện ích, dịch vụ công trên ứng dụng VssID, triển khai trí tuệ nhân tạo trong quản lý và phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích (VNPOST); cung cấp qua các nhà cung cấp dịch vụ IVAN; dịch vụ công thanh toán cung cấp qua các ngân hàng (đã có 5 dịch vụ công của ngành đã được cung cấp trên ứng dụng VssID).

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tái cấu trúc lại thủ tục hành chính và dịch vụ công phù hợp với xu thế chuyển đổi số và tình hình cơ sở dữ liệu của ngành; triển khai 100% dịch vụ công trên ứng dụng VssID; tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên ứng dụng và Cổng dịch vụ công của ngành; số hóa đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục mở rộng danh mục dữ liệu mở để phát triển Chính phủ số; tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công theo kiến trúc Chính phủ điện tử mới; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, xử lý dữ liệu…

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có hướng đi đúng, đặt nền tảng quan trọng, vững chắc cho việc chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của quốc gia. Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, sẵn sàng liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành, địa phương. Các phần mềm, ứng dụng của ngành không ngừng được nâng cấp, cải tiến, kết nối, liên thông, mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

“Qua đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước, có thể nói Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu chủ quan, không bước tiếp, bước nhanh, ngành sẽ tụt lùi, nhất là trong xu thế, yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ của các bộ, ngành và toàn xã hội hiện nay”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Lưu ý, chuyển đổi số là một nhiệm vụ rất quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới mà ngành đặt ra là rất lớn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng đơn vị trong công tác chuyển đổi số để góp ý cụ thể hơn vào kế hoạch; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, các phần mềm, ứng dụng, dữ liệu để kết nối, liên thông; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành huy động sự vào cuộc, hỗ trợ trong các vấn đề liên quan. Các dự án công nghệ thông tin cần nhanh chóng hoàn thiện, xử lý dứt điểm các tồn tại. Bên cạnh đó, cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật, an toàn thông tin khi cơ sở dữ liệu của ngành ngày càng lớn và có tính thiết yếu với mỗi người dân, người lao động.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng lưu ý, công cuộc chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có khối lượng công việc rất lớn nên cần có lộ trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy người dân, người lao động, người sử dụng lao động làm trung tâm. Bên cạnh việc chuyển đổi số của toàn ngành, mỗi đơn vị, cán bộ trong ngành cũng cần có sự chuyển đổi để phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Sáu chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Từ 1/7/2021, sáu chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Đó là thay đổi khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; bổ sung đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế; thay đổi trong danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất; công khai giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.


Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ứng dụng sinh trắc học để chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là hai trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng được Chính phủ ưu tiên triển khai. Đánh giá về việc kết nối hai cơ sở dữ liệu quan trọng này, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian qua, hai ngành Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, đúng quy định, đúng quy trình và đạt được kết quả bước đầu trong việc kết nối chia sẻ dữ liệu.


Nhiều lợi ích khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Từ ngày 1/6/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép người bệnh có bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh được sử dụng mã QR-Code hoặc hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay thế việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Tại tỉnh Sơn La, sau một thời gian triển khai, người dân đánh giá cao về sự tiện lợi và minh bạch.


Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.


Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên VssID để đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc từ ngày 1/6

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/6, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Ngày 31/5, cơ quan này đã ban hành Công văn số 1493/BHXH -CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.Đề xuất