Chuyển đổi mô hình quản lý, phát huy hiệu quả các công trình cấp nước tập trung

Người dân buôn Knia1, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh  Đắk Lắk sử dụng nước từ Công trình cấp nước sạch buôn Knia. Ảnh: baodaklak.vn

Trong năm 2017, các địa phương đã chuyển về Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý 5 công trình cấp nước tập trung gồm: Vụ Bổn (huyện Krông Pắk); 4 buôn Knia (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn); Cư Bông, Cư E Lang, Ea Ô (huyện Ea Kar).
         
Đắk Lắk hiện có 152 công trình cấp nước tập trung, chủ yếu đầu tư xây dựng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua khảo sát cho thấy, chỉ có 27 công trình cấp nước tập trung hoạt động có hiệu quả, bền vững (chiếm 17,76%), 58 công trình hoạt động trung bình (chiếm 38,15%), 22 công trình hoạt động kém hiệu quả (chiếm 14,47%), 45 công trình ngừng hoạt động (chiếm 29,6%), trong đó có 20 công trình hư hỏng nặng đề nghị thanh lý.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý đều hoạt động tốt. Các công trình còn lại sau khi hoàn thành, giao cho các địa phương, hợp tác xã, cộng đồng, doanh nghiệp quản lý khai thác, hoạt động rất hạn chế. Thậm chí, nhiều công trình mới bàn giao cho UBND xã quản lý năm trước, đến năm sau đã hư hỏng, ngưng hoạt động. Cụ thể, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Cư Bông (huyện Ea Kar) được Nhà nước đầu tư trên 8,6 tỷ đồng để cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc ở ba buôn trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, công trình được giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Toàn Thắng (huyện Ea Kar) quản lý. Thế nhưng, chỉ sau một tháng đi vào hoạt động, công trình hư hỏng phải ngưng hoạt động.
         
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Ea Hồ (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) được khởi công xây dựng từ năm 2006, với tổng vốn đầu tư trên 1,9 tỷ đồng, cấp nước cho 161 hộ ở 6 thôn, buôn trên địa bàn. Công trình hoàn thành bàn giao cho UBND xã Ea Hồ quản lý sử dụng nhưng hoạt động chưa đầy một năm đã liên tục hư hỏng, hoạt động không hiệu quả…
         
Đắk Lắk tiếp tục đầu tư sửa chữa, tu bổ lại các công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng xuống cấp; đồng thời, có kế hoạch chuyển giao các công trình cấp nước này về Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý. Ở những địa bàn chưa có điều kiện chuyển đổi mô hình quản lý, tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng quản lý, vận hành cho cán bộ trực tiếp quản lý để công trình đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
         
Quang Huy

 


Đề xuất