Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ngọn đuốc soi đường"

Tối 31/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Ngọn đuốc soi đường".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam, 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu "Anh hùng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy".

Chuong trinh nghe thuat dac biet "Ngon duoc soi duong" hinh anh 1Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngọn đuốc soi đường”. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Chương trình nghệ thuật nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; tiếp tục vun bồi niềm tự hào về truyền thống yêu nước; khẳng định các giá trị to lớn của văn hóa, nghệ thuật đối với những chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Trung thông tin, chương trình đã quy tụ đông đảo các nhạc sỹ, ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, cộng tác viên nghệ thuật, thành viên các câu lạc bộ văn nghệ qua các thời kỳ của Đoàn Văn công Giải phóng Bến Tre, Đoàn Ca múa Bến Tre, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre.

Với thời lượng 120 phút, bằng niềm tự hào về truyền thống, với trách nhiệm và niềm đam mê, các nghệ sỹ, diễn viên đã cùng nhau làm sống lại tinh thần "vượt qua mưa bom, lửa đạn; chắc tay súng, vững tay đàn", góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa, thẩm thấu những giá trị tốt đẹp một cách tự nhiên.

Qua đó, tiếp tục khẳng định quá trình lao động nghệ thuật là không ngừng và luôn kế thừa, phát triển; tinh thần của Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn, cũng như góp phần nâng cao sự hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua vào tháng 2/1943, là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về văn hóa, thể hiện tầm vóc tư tưởng chính trị của Đảng khi xác lập và khẳng định văn hóa cùng với chính trị, kinh tế là ba mặt trận đặc biệt quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; phát triển văn hóa theo hướng dân tộc - khoa học - đại chúng là một tất yếu khách quan.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã xác định nhiệm vụ "Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ", "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc",...

Chương Đài

Tin liên quan

Nghệ nhân Võ Văn Bá - người thổi hồn cho nhạc cụ làm từ cây dừa

Nghệ nhân Võ Văn Bá (tên thường gọi Ba Bá, 81 tuổi, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre) được biết đến là một Nghệ nhân dân gian có quá trình hoạt động âm nhạc truyền thống dân tộc bền bỉ, sáng tạo từng được xác lập kỷ lục quốc gia nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông đã thổi hồn vào từng thớ xơ dừa xù xì, thô ráp, biến nó thành những loại nhạc cụ truyền thống chưa từng có trên thế giới.Đề xuất