Chương Mỹ hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
phát biểu tại buổi làm việc với huyện Chương Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ cho biết, tính đến nay huyện đã thực hiện cơ bản xong dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, đồng ruộng, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích. Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng, vật nuôi đến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; trong đó, công nghệ cao đã được ứng dụng trong sản xuất hoa, rau sạch. 

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thăm mô hình trồng bưởi hữu cơ ở xã Nam Phương Tiến. Đây là vùng chuyên canh bưởi gắn với phát triển chuỗi nông sản an toàn giá trị kinh tế cao của huyện Chương Mỹ.

Người dân Chương Mỹ đã hưởng ứng tích cực, đóng góp sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới như: phát triển sản xuất, xây dựng gia đình, làng văn hóa; xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua ủng hộ ngày công, tiền mặt, hiện vật và hiến đất mở rộng đường xây dựng giao thông thôn, xóm... Thu nhập bình quân của người dân năm 2018 là 43 triệu đồng/người; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao, 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại đều đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong năm 2019, Chương Mỹ phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn, đến năm 2020 phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng 
tại buổi làm việc với huyện Chương Mỹ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Chương Mỹ cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là về vấn đề môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; mô hình tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường nở hoa... góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo cảnh quan môi trường, hoàn thành xây dựng nông thôn mới bền vững. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã yêu cầu huyện Chương Mỹ cần có biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi khoanh vùng bảo vệ đàn lợn, đặc biệt là các trại chăn nuôi lớn.

Chương Mỹ cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân hiểu rõ về chương trình xây dựng nông thôn mới; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019; chỉ đạo 3 xã Lam Điền, Trường Yên, Quảng Bị hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu cuối năm 2019 huyện đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...
Thực hiện: Nguyễn Tuyền

Đề xuất