Chương Mỹ đẩy nhanh tiến độ chương trình 02

Cơ giới hóa trên cánh đồng Chúc Sơn (Chương Mỹ)

Tại đây, Đoàn đã thăm mô hình cơ giới hóa trong thu hoạch lúa xuân tại xã Hồng Phong, là xã đi đầu trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong công tác gieo cấy và thu hoạch bằng máy cho năng suất, hiệu quả cao, giảm thiểu chi phí và sức lao động cho bà con nông dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.

Tại thị trấn Chúc Sơn, đoàn cũng đến thăm Hợp tác xã sản xuất rau sạch Ngọc Sơn. Hiện nay, Hợp tác xã có 27 xã viên, sản xuất trên diện tích 5ha theo quy trình sản xuất hữu cơ và quy trình sản xuất an toàn. HTX đã đầu tư nhà lưới và hệ thống tưới tiết kiệm hiện đại, có hệ thống quan trắc thời tiết theo tiêu chuẩn toàn cầu nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất. Ước tính mỗi ngày, HTX cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn rau với tiêu chí công khai minh bạch trong toàn bộ quy trình sản xuất và bước đầu đã hình thành các liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Việc đưa máy móc vào phục vụ nông nghiệp giúp giảm thiểu chi phí và sức lao động cho bà con nông dân.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả huyện Chương Mỹ đạt được trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhờ ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật như trồng lúa tại các xã Hồng Phong, Đồng Phú; trồng hoa tại xã Thụy Hương; trồng cây ăn quả tại thị trấn Xuân Mai, chăn nuôi tập trung tại xã Đại Yên...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ niềm vui được mùa với bà con nông dân.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 18/30 xã được công nhận đạt chuẩn và phấn đấu hết năm 2017 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân trên địa bàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ lao động có việc làm và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đều đạt kết quả cao…

Đoàn khảo sát đến thăm mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại thị trấn Chúc Sơn.

Đoàn khảo sát đến thăm mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại thị trấn Chúc Sơn.

Tuy nhiên, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của huyện cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là nguồn lực xây dựng nông thôn mới vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, nguồn lực xã hội hóa thấp; còn khó khăn về tiêu chí điện, tỷ lệ hộ nghèo… Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu huyện Chương Mỹ triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí nội lực trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Hệ thống thiết bị hỗ trợ quản lý minh bạch rau VietGap tại thị trấn Chúc Sơn

Xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân nên huyện cần tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn chung sức tham gia; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nhân rộng các mô hình hiệu quả. Về các kiến nghị của các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng giao cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội rà soát, thống kê và báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.
         
Nam Sương

Đề xuất