Chùm ảnh: Nét đẹp các dân tộc vùng cao Tây Bắc

Ẩm thực của người Mông. Ảnh: Huy Ngoan
 
Đặc sản thắng cố của đồng bào Mông. Ảnh: Huy Ngoan
 
Lễ hội Hết chá.  Ảnh: Huy Ngoan
 
Nét duyên. Ảnh: Huy Ngoan
 
Ngày mùa.
 
Nghề xe lanh.
 
Nghi lễ lấy nước suối trong ngày hội xên bản. Anh Đức
 
Phiên chợ vùng hồ.
 
Trò chơi tó má lẹ. Ảnh: Huy Ngoan
 

Thi giã bánh dày. Ảnh: Huy Ngoan

 
 
Xay mèn mén. Ảnh: Huy Ngoan
 

Thi giã bánh dày.

 

Vòng xòe đoàn kết.

 

Mùa xuân. Ảnh: Trọng Hải

 
 

Mùa mận Tân Lập (Mộc Châu). Ảnh: Anh Đức

 


Đề xuất