Chuẩn bị khởi công 4 dự án cấp bách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Theo đó, 4 dự án này gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh (do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư) có 11 gói xây lắp (XL-CY-01 đến XL-CY-11).

Hiện nay, gói thầu XL-CY-01 đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu, đã phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 27/3/2020, dự kiến khởi công tháng 5/2020. Các gói thầu còn lại của dự án đang khảo sát, thiết, dự kiến khởi công trong quý III/2020.

Tiếp theo, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (Ban Quản lý dự án 85 đại diện chủ đầu tư) có 6 gói thầu xây lắp (từ gói thầu số 8 đến số 13). Dự án đã lựa chọn xong tư vấn thiết bản vẽ thi công và đang khảo sát, thiết kế, dự kiến khởi công 2 gói thầu (gói số 9 và 10) trong tháng 6/2020, các gói còn lại dự kiến chậm nhất khởi công tháng 9/2020.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh (Ban Qủa lý dự án Đường sắt - đại diện chủ đầu tư) có 7 gói thầu xây lắp (XL-HNV-01 đến XL-HNV-07). Hiện nay, dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với các gói thầu số 5 và số 6, đã thực hiện xong một số hạng mục khảo sát tại hiện trường (đạt 70%), đang triển khai thiết kế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công một gói xây lắp XL-HNV-02 vào tháng 6/2020; các gói còn lại trong quý III/2020.

Cuối cùng là dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn (Ban Quản lý dự án Đường sắt - đại diện chủ đầu tư). Dự án này có 11 gói thầu xây lắp (gói thầu số 8 đến số 19). Đến thời điểm này, dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với hai gói thầu số 5 và số 6, đã thực hiện xong một số hạng mục khảo sát tại hiện trường (đạt 50%). Đồng thời, dự án đang triển khai thiết kế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công hai gói xây lắp 16 và 19 trong tháng 6, 7/2020; các gói còn lại dự kiến khởi công vào cuối quý III/2020.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, ngày 31/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 14 dự án đường sắt, đường bộ quan trọng cấp bách; trong đó, 10 dự án đường bộ có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, còn 4 dự án đường sắt có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng.
Quang Toàn
 

Đề xuất