Chùa Trường Sa

 Chùa Trường Sa


Chùa Trường Sa có diện tích hơn 1000m2, mang kiến trúc đặc trưng của chùa miền Bắc với cổng tam quan, mái ngói. 

  Mái chùa có biểu tượng đặc trưng hình đầu sóng dưới tán bàng vuông. 

 Một góc chùa Trường Sa


Chùa Trường Sa cùng 5 ngôi chùa trên có đặc điểm chung là cổng đều hướng về Thủ đô, về miền Bắc. Đặc trưng của chùa Trường Sa là các viên ngói có in chìm hình Quốc huy và mái có biểu tượng đặc trưng hình đầu sóng, khác với những ngôi chùa khác trong đất liền

Người dân trên đảo tới vãn cảnh chùa, cầu bình an và may mắn
 


Đề xuất