Chùa Âng - ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Trà Vinh

Chùa Âng có các công trình kiến trúc tôn giáo cổ kính và độc đáo


Khuôn viên chùa rộng 35.000m2 với các công trình kiến trúc tôn giáo cổ kính và độc đáo, như Chánh điện, Sa la, Tăng xá, Tháp được khắc họa, tô điểm bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật như các tượng thần, hình chằn, chim thần, sự tích về Phật Thích ca với những đường nét, hoa văn mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh, tôn giáo của đồng bào Khmer Nam bộ. Trải qua hơn 10 thế kỷ, đến nay, chùa Âng gần như vẫn còn giữ nguyên các công trình kiến trúc và các hiện vật cổBên ngoài chùa Ẩng được chạm khắc tinh xảo


 
Tháp chùa được khắc họa, tô điểm bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh, tôn giáo của đồng bào Khmer Nam bộ.Khuôn viên chùa Âng - ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Trà Vinh
Đề xuất