Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thành phố Hồ Chí Minh có 53 dân tộc thiểu số với 468.147 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn Thành phố; trong đó có 3 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa, Chăm, Khmer. Hiện nay, 16.896 doanh nghiệp của đồng bào các dân tộc đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, chiếm khoảng 5% tổng số doanh nghiệp toàn Thành phố. 
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
 
Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 tiếp tục được quan tâm đầu tư đúng mức, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Điều này góp phần giữ vững ổn định chính trị của thành phố, tạo sự đồng thuận cao của xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố.
 
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho rằng, Thành phố thực tốt Chương trình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho người dân hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từng bước nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Trong đó, nổi bật là hỗ trợ 30% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo; gắn đồng hồ nước, đồng hồ điện miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ học phí cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Ông Nông Quốc Tuấn đề nghị, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức về công tác dân tộc; chú trọng ưu tiên nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện vật chất, tinh thần người dân; chăm lo thực hiện tốt chính sách người có công, thực hiện giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
41 đại biểu được chọn cử dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, đồng bào các dân tộc thiểu số đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của thành phố.

Những hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 20% lao động của thành phố; các doanh nghiệp nắm bắt nhanh thời cơ hội nhập, tích cực phát huy mọi nguồn lực, vốn, tay nghề phát triển sản xuất, kinh doanh trên tất cả lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng.
 
Để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp ủy, mặt trận, đoàn thể huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư, phát triển, giúp đồng bào dân tộc giảm nghèo, nâng cao mức sống.

Ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc của Thành phố. 
Giao lưu với các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
 
Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội cũng đề ra mục tiêu thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung cải cách hành chính, đạo đức công vụ trong ngành dân tộc Thành phố phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững; tăng cường kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc Thành phố và quận - huyện; kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc; phát huy có hiệu quả vai trò người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc tại khu dân cư trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển Thành phố… 
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác dân tộc. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đại hội đã chọn cử 41 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân cũng được tôn vinh, khen thưởng vì có nhiều thành tích trong giai đoạn 2014-2019./.
 Tiến Lực

Đề xuất