Chủ tịch xã người Mông hết lòng vì quê hương

 Chủ tịch xã Giàng Seo Châu tư vấn kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân. 

Đặc biệt, Giàng Seo Châu đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Chủ tịch xã Giàng Seo Châu chỉ đạo làm đường giao thông nông thôn. 

Chủ tịch xã Giàng Seo Châu chỉ đạo làm đường giao thông nông thôn.


 

 

Đề xuất