Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Hội đồng trị sự, chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2016 cho Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hội đồng trị sự, chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước; ông khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần làm nên truyền thống yêu nước, thương nòi của người dân Việt Nam. Trong quá trình dựng nước, giữ nước và hình thành Giáo hội Phật giáo thống nhất, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện, cả nước có trên 48 nghìn tăng ni cống hiến phật pháp tại hơn 17 nghìn cơ sở thừa tự với số lượng 800 -1.000 phật tử lui tới/cơ sở. Trong thời gian qua, có nhiều hòa thượng tham gia Quốc hội, góp phần đưa tiếng nói của tăng ni, phật tử cả nước đên với Quốc hội. Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự đóng góp của các vị cao tăng, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển của đất nước. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Đại lễ Phật đản (Vesak) là sự kiện lớn của Thế giới, ngoài Thái Lan, Việt Nam đã hai lần đăng cai tổ chức sự kiện này. Điều này đã góp phần giúp thế giới hiểu thêm về phật giáo, đất nước và con người Việt Nam. Trong đời sống hằng ngày, các tăng ni, phật tử luôn đồng hành cùng đất nước, làm tốt các phong trào Mặt trận Tổ quốc đề ra; dành một phần kinh phí hỗ trợ của xã hội đóng góp vào các phong trào từ thiện nhân đạo, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. 

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đồng thời khẳng định Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ, phật tử trong và ngoài nước sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 

Đề xuất