Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, ngài Yamazaki Masaaki thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/12/2015. Ảnh: TTXVN phát

Ngài Yamazaki Masaaki, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1942, tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Nihon năm 1965. Tháng 2/1975, ngài Yamazaki Masaaki làm việc tại Hội đồng thành phố Ono, năm 1979 là thành viên Hội đồng địa phương Fukui (4 khóa), năm 1985 là Phó Chủ tịch Hội đồng địa phương Fukui, năm 1991 là Chủ tịch Hội đồng địa phương Fukui. Năm 1992, ngài Yamazaki Masaaki lần đầu tiên đắc cử Thượng viện, năm 2001 là Chủ nhiệm Ủy ban Điều lệ và Quản trị, năm 2003 là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về ứng phó với các vụ tấn công có vũ khí, năm 2006 là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về viện trợ phát triển chính thức và các vấn đề liên quan. Năm 2012, ngài Yamazaki Masaaki là Phó Chủ tịch Thượng viện, năm 2013 là Chủ tịch Thượng viện. Ngài Yamazaki Masaaki có vợ, một con gái và hai con trai. 

Cùng đi với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki thăm chính thức Việt Nam lần này gồm có: ông Hideki Ishiyama, Thư ký Chủ tịch; ông Kazufumi Matsushita, Thư ký Chủ tịch; ông Hideaki Yoshikawa, Sỹ quan an ninh./. Đề xuất