Chủ tịch Thanh Hóa giải thích việc “1 sở 8 phó giám đốc”

Chiều ngày 5/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 đầu năm và các vấn đề nóng liên quan đến tỉnh. Tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã lý giải vì sao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa có 8 Phó Giám đốc.

Ông Nguyễn Đình Xứng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo lý giải của ông Nguyễn Đình Xứng: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa có 1 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đê điều là ông Phạm Vũ Luận. Đây là cán bộ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi về làm Phó Giám đốc Sở với thời hạn 2 để tiếp cận cơ sở, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Các chế độ chính sách như lương, thưởng, phụ cấp của ông Luận do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi trả.

Sau 2 năm (đến tháng 1/6/2017) ông Luận sẽ về công tác tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Một Phó Giám đốc nữa là ông Lê Thế Long kiêm Chi Cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm. Trên thực tế ông Long không điều hành công việc với chức trách Phó Giám đốc Sở mà chỉ làm nhiệm vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm.

Theo đó, thực tế Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ có 6 Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước, trong đó sản lượng lương thực của Thanh Hóa lớn nhất miền Bắc, đàn gia súc, gia cầm thuộc nhóm tỉnh có số lượng lớn nhất cả nước, thủy lợi có hơn 1.000 km đê và là tỉnh có số đê lớn nhất cả nước, ngoài ra Thanh Hóa cũng có diện tích rừng lớn trên 600.000 ha, thủy sản phát triển với trên 7.000 tàu cá.

Cũng theo lý giải của ông Xứng, với nhiều tỉnh khác chỉ cần Phó Giám đốc phụ trách các mảng trồng trọt, chăn nuôi, và thủy lợi. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa còn có thêm các vùng ven biển và vùng miền núi nên cũng có thêm 2 Phó Giám đốc phụ trách mảng thủy sản và lâm nghiệp.


Đề xuất