Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên

Ghi nhận những kết quả kinh tế-xã hội mà Điện Biên đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Điện Biên đã tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển du lịch, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội. 

 Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng 13/3/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Điện Biên cần bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gắn với du lịch; mở rộng liên kết với các địa phương, doanh nghiệp quảng bá để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch, kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) trong xây dựng cơ sở hạ tầng để cùng khai thác du lịch. 

Là tỉnh vẫn còn nghèo và khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Điện Biên cần bám sát Nghị quyết, chủ trương, kết luận của Trung ương, của Ban Bí thư về khu vực Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, có những nỗ lực phát huy thế mạnh của mình, tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án trọng điểm, phấn đấu đạt mức trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc. Điện Biên cần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo. 

* Trước đó, trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, chiều 12/3/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà nhân dân khu tái định cư ở thành phố Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ và nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ và nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đón và tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với nhân dân khu tái định cư Đồi Cao, thị xã Mường Lay. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà gia đình ông Lò Việt Hùng ở tổ dân phố số 4, phường Long Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà gia đình ông Tòng Văn Long ở bản Khe Chít, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 


Đề xuất