Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang đã báo cáo những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Là tỉnh phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai có dân số trên 1,4 triệu người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45% (trong đó đồng bào dân tộc Jrai gần 30%, Bahnar 12%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và chúc mừng những kết quả kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2018 của tỉnh Gia Lai. Điểm sáng trong bức tranh tổng thể, đó là tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 8%, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng/năm, cao hơn các tỉnh cùng khu vực. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu lại nông nghiệp; thu ngân sách năm 2018 đạt trên 4.500 tỷ đồng, năm 2019 đặt mục tiêu là 5.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Về nông nghiệp, ngoài mặt hàng chủ lực, tỉnh đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, tái canh cây cà phê, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, trang trại.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh đã chăm lo đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, thông tin, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu.
Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, của tỉnh; các chỉ tiêu về lao động, giảm nghèo cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,04% (còn 34.874 hộ nghèo, trong đó không còn hộ nghèo là gia đình chính sách). Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong thực hiện công tác giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Gia Lai chỉ đạo tích cực việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 60/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 32,6%. Đặc biệt, tỉnh đã có chủ trương và đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hiện nay đã tiến hành đánh giá việc thực hiện điểm ở hai huyện của tỉnh để nghiên cứu nhân rộng thực hiện trong toàn tỉnh. Công tác trồng rừng, chăm sóc, giao khoán bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Khai thác các tiềm năng để phát triển

Công tác xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả. Đảng bộ tỉnh hiện có 21 đảng bộ trực thuộc với 57.533 đảng viên. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm gắn với thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá, công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện cơ bản theo đúng quy hoạch. Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm mà Gia Lai đã đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh tiếp tục phát huy những cái đã làm được và bắt đầu đi từ cái khó nhất để đưa định hướng tập trung giải quyết. Đó là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều, là xây dựng nông thôn mới; thu hút nguồn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, giao thông kết nối cho Gia Lai; thu hút đầu tư dự án chế biến nông sản, tái cơ cấu sản phẩm nông nghiệp để ra những loại sản phẩm có giá trị cao hơn…

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút các dự án đầu tư chế biến nông sản, tỉnh cần tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương trong cả nước. Cùng với cây trồng chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, cao su, tiêu, trong quá trình tái cơ cấu, tỉnh cần nghiên cứu để khai thác được tiềm năng đất đai, khí hậu, nâng cao giá trị sản phẩm làm ra góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn vốn các thành phần kinh tế, nghiên cứu mở hướng trồng cây ăn quả có giá trị xuất khẩu, cây dược liệu.

Nhấn mạnh về quy hoạch tổng thể du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Gia Lai cần hướng tới tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh cần chú trọng vấn đề giao thông kết nối với tỉnh Kon Tum; với vùng ven biển Quy Nhơn thông qua Quốc lộ 19. Từ đó Chủ tịch Quốc hội nghi nhận kiến nghị của tỉnh đề nghị Trung ương sớm nghiên cứu đầu tư đường cao tốc đoạn qua Quốc lộ 19 ở Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đề nghị của tỉnh về việc đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư công trình thủy lợi Djang tại xã Lơ Ku, huyện Kbang để giải quyết nước tưới cho 250 ha lúa hai vụ và nhiều diện tích hoa màu các loại trên địa bàn, nhất là vào mùa khô hạn. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Quốc hội, Kbang là vùng căn cứ cách mạng và giàu tiềm năng để phát triển kinh tế nhưng hiện vẫn là huyện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ. Kbang là huyện duy nhất của Gia Lai được Chính phủ chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Gia Lai cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh trong hệ thống phòng thủ của tỉnh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tỉnh chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến an ninh nông thôn, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tỉnh cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan đến công tác dân vận…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Gia Lai về thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý vốn tài sản nhà nước, quản lý đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản; quan tâm giải quyết những đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức tiếp dân cho tốt, lắng nghe ý kiến nhân dân qua tiếp xúc cử tri, đi cơ sở nắm tình hình không để “những đốm lửa nhỏ” thành những “điểm nóng”; tăng cường hợp tác đối ngoại với các địa phương nước bạn có chung đường biên giới.

Gia Lai thường xuyên chăm lo tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn nữa vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về công tác xây dựng đảng, kiện toàn sắp xếp bộ máy, tổ chức tinh giản biên chế…
Chủ tịch Quốc hội đã trả lời, giải đáp về một số đề xuất, kiến nghị khác cảu tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổng hợp, nghiên cứu xem xét để giải quyết theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai  thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp thu các ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cho biết sẽ đưa các ý kiến, vận dụng vào các chỉ đạo và triển khai theo định hướng.

Trong chuyến thăm làm việc tại Gia Lai, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku. Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà: gia đình ông Ksor Ní, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; gia đình ông Ngô Thành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; gia đình ông Nguyễn Duy Khanh, 86 tuổi, nguyên Phó Bí thư tỉnh Gia Lai và gia đình bà Bùi Thị Lệ Thanh thương binh ¼.

Những hoạt động này đã kết thúc chuyến làm việc của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đến Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên.
Hoàng Thị Hoa

Đề xuất