Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

Cùng tham dự có: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020 khẳng định đây là trọng trách vinh quang, sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước; đồng thời thúc đẩy việc phê chuẩn, triển khai thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam tham gia ký kết; hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp của nước sở tại. 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hứa, trong tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, sẽ làm hết sức mình trong việc phát huy vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, không chỉ lĩnh vực chính trị - ngoại giao, mà còn chú trọng ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân dân…. Cùng với đó sẽ là cầu nối thúc đẩy giao lưu giữa các nhóm nghị sỹ hữu nghị của Việt Nam với nước bạn… 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng 21 đồng chí đã được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020; khẳng định đây là một trong những trọng trách vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích và nỗ lực của Bộ Ngoại giao nói riêng và các cơ quan đối ngoại nói chung trong thời gian qua đã đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước; đồng thời nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao nói chung và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện nói riêng đã xử lý khôn khéo, hiệu quả, góp phần vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, tạo thuận lợi cho việc thu hút nguồn lực bên ngoài và nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam. 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cùng với vai trò và vị thế của đất nước được khẳng định và đề cao trên trường quốc tế, quan hệ đối ngoại của Quốc hội cũng ngày càng được mở rộng hiệu quả và thực chất hơn, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước bạn bè truyền thống và các nước đối tác. Cho đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có quan hệ với 140 nghị viện các nước, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, là thành viên của nhiều tổ chức hợp tác nghị viện khu vực và thế giới quan trọng. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng, quan hệ với các đối tác được thúc đẩy và làm sâu sắc. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ là những người kế thừa những tài sản quý báu đó và có trách nhiệm phát triển các mối quan hệ sâu sắc và thực chất hơn, chú ý xử lý tốt những vướng mắc cụ thể còn tồn tại. Các Cơ quan đại diện tại nước ngoài cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài; xúc tiến thương mại, tìm hiểu, mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản phi thuế quan, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho nông sản phẩm của Việt Nam. 
 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Đại diện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài dành thời gian tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền, điều chỉnh hệ thống luật pháp để phục vụ hiệu quả cho hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhân dân và cử tri cả nước rất quan tâm đến vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, vì vậy, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động tham mưu, đề xuất kiến nghị các giải pháp phù hợp với lợi ích của Việt Nam và pháp luật quốc tế; đồng thời đẩy mạnh các cuộc vận động nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Cùng với đó cần có kế hoạch tranh thủ tối đa các nguồn lực tài chính, kỹ thuật, khoa học... để giúp đất nước, đồng bào ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng, nạn buôn bán người..., thúc đẩy tăng trưởng bền vững nhằm giúp nước ta phát triển bền vững hơn. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chăm lo công tác kiều bào và bảo hộ công dân luôn phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan đại diện. Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước hội nhập càng sâu rộng thì công dân, kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài càng cần đến sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan đại diện. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần thực sự là “ngôi nhà chung”, là chỗ dựa về tinh thần, về thông tin, về pháp lý cho bà con và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời vận động chính giới nước sở tại tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập thành công vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của nước sở tại. 

Trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện và đối với Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội để củng cố, mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ với các Quốc hội, nghị viện các nước, nhất là các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Với thế mạnh ở địa bàn công tác, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ góp phần mở rộng mạng lưới các nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam, các tổ chức bạn bè với Việt Nam để đưa các mối quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Cùng với đó là tham mưu cho Quốc hội trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đối ngoại của Nhà nước để tạo thuận lợi cho việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước... 

Nhấn mạnh đây là lần thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch Quốc hội chúc các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong đợi của Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân đã gửi gắm./. 

Hoàng Thị Hoa
 

Đề xuất