Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại Côn Đảo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương thuộc huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thắp hương tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; mộ Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu; mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; thắp hương các mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương.


 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại khu mộ Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Trọng Đức - TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại khu mộ Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, đã có khoảng 20.000 tù nhân bị lưu đày tại đây. Tại Nghĩa trang Hàng Dương, hiện có 1.921 phần mộ của các liệt sỹ, chiến sỹ nhưng chỉ có trên 700 ngôi mộ xác định được tên tuổi, quê quán vì trong quá trình bị địch bắt tù đày có nhiều đồng chí đã giữ vững khí tiết và bí mật cho cơ sở nên đã khai tên tuổi, quê quán giả… Đa phần các mộ ở đây không quy tập mà vẫn giữ nguyên vị trí và giữ nguyên trạng mộ đá từ trước, trong đó có cả những phần mộ tập thể lên tới 14 liệt sỹ (bị địch tử hình cùng ngày).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm Nhà tù Phú Hải, Chuồng cọp của thực dân Pháp, Chuồng cọp của đế quốc Mỹ, Bảo tàng di tích Côn Đảo; tới thăm và tặng quà một số gia đình thương binh và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại di tích Nhà tù Phú Hải. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm buồng giam các tù nhân cách mạng tại di tích Nhà tù Phú Hải. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bảo tàng Côn Đảo.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Di tích nhà tù chuồng cọp của Thực dân Pháp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho thương binh Nguyễn Xuân Viên, bị địch bắt tù đày, thương binh 21%. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà gia đình ông Phan Hoàng Anh, bị địch bắt tù đày, thương binh 31%. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Hoàng Thị Hoa

Đề xuất