Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cắt băng khánh thành Trụ sở mới Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường đại học Y tế công cộng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trụ sở mới Trường Đại học Y tế công cộng xây dựng trên diện tích 8,8 ha và tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 100.000 m2 sẽ đáp ứng quy mô đào tạo cho 6.000 sinh viên. Trong giai đoạn 1, triển khai theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng chuyển giao), trường xây dựng trên diện tích khoảng 5,7 ha với 40.000 m2 sàn xây dựng, đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 4.000 sinh viên. Hiện nay, các công trình giai đoạn 1 đáp ứng yêu cầu đào tạo độc lập của trường với các hạng mục là nhà hiệu bộ, 2 tòa nhà giảng đường, một tòa nhà Labo - thực hành và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối tốt với khu vực. 

 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường đại học Y tế công cộng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 

Đề xuất