Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm chính thức Việt Nam; coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ thuỷ chung gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Lào. 

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành quả về kinh tế-xã hội của nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là cơ sở tin cậy, vững chắc đảm bảo cho sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc trên mọi lĩnh vực. 

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachit. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình vì mối quan hệ đặc biệt giữa Việt-Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Quốc hội Lào trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội Lào, cũng như hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016. 

Phó Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chit cảm ơn và bày tỏ vui mừng được sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới. Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chit tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào ngày nay. 
Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU lần thứ 132, Ngài Bun-nhăng Vo-la-chít cho rằng, thành công đó đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cho rằng mối quan hệ và sự tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào hơn lúc nào hết, cần tiếp tục được giữ vững bền chặt vì sự phát triển của mỗi nước trong tương lai. Hai bên tiếp tục tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương và song phương, tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Cuộc gặp hàng năm giữa hai Bộ Chính trị cũng như phối hợp thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ. Quốc hội hai nước cũng sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong giám sát, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện quốc tế. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, không ngừng gìn giữ, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung son sắt mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gây dựng./. 


 

Đề xuất