Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu I. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Huân chương Quân công hạng Nhất là phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận thành tích của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 - đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược, “phên dậu” của Tổ quốc, cái nôi của Cách mạng tháng Tám, nơi ra đời Đội du kích Bắc Sơn, Đội cứu quốc quân 1, 2, 3, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam; Thủ đô gió ngàn trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự nuôi dưỡng, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã vượt qua khó khăn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công vang dội. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đặt ra nặng nề, Chủ tịch nước cho nêu rõ: Quân khu 1 là địa bàn có trên 20 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống đồng bào còn khó khăn; kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, truyền đạo trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. 

Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần quán triệt và thực hiện tốt bốn nhiệm vụ: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để nắm vững quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu, vận dụng và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng trong quá trình xây dựng và chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu 1. /.
Đề xuất