Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt đoàn đại biểu công đoàn Công an nhân dân và Quân đội nhân dân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với các đại biểu đoàn viên Công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

70 điển hình tiên tiến tại cuộc gặp mặt với Chủ tịch nước đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn viên, công nhân lao động lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập và nghiên cứu khoa học với thành tích đặc biệt xuất sắc đã cùng rất nhiều điển hình tiên tiến khác trên mọi miền đất nước đang ngày đêm góp sức dựng xây đất nước ngày càng giầu mạnh. 

Biểu dương các công đoàn viên xuất sắc đã lập nhiều thành tích, thực sự là những tấm gương yêu nước tiêu biểu trong toàn quân, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của công đoàn các cấp trong việc gắn phong trào thi đua với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua những nội dung thiết thực. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đang thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng quân đội, công an tinh nhuệ, chính quy. Nếu trong hai lực lượng này có nhiều điển hình tiên tiến, sẽ càng giúp cho đơn vị vững mạnh. Nhiệm vụ cả Đảng ủy, Công đoàn của hai lực lượng trong giai đoạn tới là tiếp tục có nhiều hoạt động, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

Đề xuất